Zealand Næstved

Opgave
Optimering af kerneforretningen.

Resultat
Målsætningen blev indfriet.

Fakta om Zealand
“På Zealand udbyder vi videregående uddannelser på fuld tid og deltid. Vi sikrer løbende uddannelsernes aktualitet og kvalitet i samarbejde og dialog med regionens virksomheder – de virksomheder, som vores dimittender er i praktik i og får job i. Vores målsætning er at skabe anvendelig viden, der sikrer de studerendes, virksomhedernes og regionens konkurrenceevne nu og i fremtiden.”

“Christian Campbell og Gennembrudnu har hjulpet min organisation videre i processer vedr. optimering af arbejdsgange, forandringsprocesser, mm. Vi har oplevet Christian Campbell som værende professionel og uden tvivl effektiv i sine tilgange til udfordringerne. Hans tilgang til udviklingsperspektivet er forfriskende, og hans feedback uden omsvøb. Jeg kan på det kraftigste anbefale Christian Campbell og hans arbejde med udvikling, optimering og hjælp til organisationsforandringer.”

Mikkel SteenbergAkademichef