NRC

Opgave
Organisationsudvikling.

Resultat
Løbende og efterfølgende forretningsmæssig “høst”.

Fakta om Næstved Kommune og NRC
Næstved er en gammel dansk købstad, der ligger på Sydsjælland nær Susåens udløb. Med sine 43.508 indbyggere (2018) er det landets 15. største by og Sjællands femtestørste by. Næstved er hovedby i Næstved Kommune som har 82.883 indbyggere og tilhører Region Sjælland. Næstved har 63.194 indbyggere inkl. satellitbyerne Fensmark, Fuglebjerg, Gelsted, Glumsø, Herlufmagle, Holme-Olstrup, Mogenstrup og Rønnebæk.

Næstved Ressource Center er en selvforvaltende virksomhed i Næstved kommune. Næstved Ressource Center hører under Center for Arbejdsmarked. Sagsbehandlere i Næstved og omkringliggende kommuners Jobcentre kan henvise borgere til Næstved Ressource Center, for afklaring, udredning eller udvikling i forhold til arbejdsmarkedet.

Sådan blev målet nået
Face-2-Face for ledelsen og udvalgte medarbejdere. Træning i grupper på tværs af faglighed, samt strategisk sparring med ledelsen.

Ledelsen var villig til at forlade komfortzonen
En gennemgribende forandring af forretningens økonomiske grundlag, som blev udrullet på landsplan, satte denne gennemgribende og ret massive proces igang. Et modigt ønske om at opnå det forretningsmæssige mål, kombineret med en klar vision for trivsel internt, blev de vigtigste elementer for forløbet. Vi skulle alle tænke ud af boksen, udfordre status quo og en række af vores grundlæggende overbevisninger. Det evnede vi, og derfor fik vi succes.

Jeg har haft et langt udviklingsforløb hos Gennembrud nu, og kan varmt anbefale Christian og hans tilgang til organisationsudvikling. Vi har i processen arbejdet med både organisation og ledelse.

Vi har i den grad fået nye indfaldsvinkler til forretningsforståelse i en offentlig kontekst, som har givet, både medarbejder og ledelse, anderledes tilgange til opgaveløsningen. Herudover har ledergruppen arbejdet massivt på det personlige udviklingsplan, hvor vi i høj grad, er blevet udfordret på vores handlemønstre, og de bagvedliggende årsager.

Netop processen “Tanker – følelser – ord – handling” er nøglebegreber Christian opererer med, og som i sin simplificering sætter “dig” på en massiv udviklingsrejse, med Christian som kyndig guide.

Hvis du virkelig ønsker personlig eller organisatorisk udvikling, som også kan ses på resultatsiden, er dette et suverænt koncept, som i den grad kan udfordre vante tankemønstre, og fastlåste handlinger.

Det er nu et år siden vi afsluttede vores proces, og vi høster fortsat frugterne. Det ses bl.a. Ved ny tilgang til forretningsforsåelse (særlig i en offentlig kontekst), flere indfaldsvinkler til indsigt i organisatoriske processer, samt udvidet kendskab til psykologiske aspekter ved forandringsledelse.

Jeg kan helt klart anbefale Christian som en fremragende provokatør og udviklingskonsulent, og hvis du går “All in” i processen, vil det uden tvivl, have et positivt afsæt i din organisation.

Britt Manhart PurupVirksomhedsleder NRC