Et psykologisk studie i magtsyge, nærmest skrevet i menneskesprog.

Relevans
Hvis din hverdag påvirkes af mennesker og mennesker med magt.

Symptom 1 af 3
Hvis du har læst det første blogindlæg, ved du, at symptom 1 af 3 den magtsyge udviser er, at deres verdenssyn er sort eller hvidt (1:4). ”Alt” er dem og os. Rigtigt og forkert. Muligt eller umuligt. Men det er ”kun” overfladen af problemet.

Når vi mennesker er inficeret med magtsygens høj-effektive virus, vil vores sort og hvide tankesæt resultere i, at vi for alt i verden ikke vil indrømme vores fejl. Der er kun rigtigt og forkert her i verden, og ”jeg er i hvert tilfælde rigtig, ikke forkert”. ”En indrømmelse” er et nederlag, og ved nederlag ”mister man jo ansigt”. Følelsen af nederlag bliver altoverskyggende, og noget ”man” for alt i verden bør undgå.

Vi ser det hver dag
Hvorfor kan vi nærmest dagligt se f.eks. myndighedspersoner benægte egne og hinandens fejl, til sidste bloddråbe? Hvorfor ikke indrømme fejlene, slå en streg i sandet, få fikset problemet og alle kan komme videre i livet? Det kan nogle gange være svært at følge den magtsyges logik, men der er en ”logik”. Om end den er ”noget” anderledes og langt fra rationel, sammenlignet med hvordan alle vi andre ser verdenen.

Grunden til at f.eks. myndighedspersoner, med magtsyge, ofte fornægter realiteterne hårdnakket er, at en indrømmelse ville være det samme som at vedkende sig, hvordan ”tingene” grundlæggende er i virkeligheden. Sådan tænker det sort og hvide tankesæt. Har vi først indrømmet én fejl, vil det i den magtsyges univers betyde en anerkendelse af, at ”problemet” er et ægte problem. Fornægtes fejlen, er det som den magtsyge selv tror på, at nu findes den ikke.

Man fornægter det nære problem, for at undgå den præcedens indrømmelsen vil danne og have, på alle mulige andre fejl. Så hellere benægte det åbenlyse massivt, for at undgå indrømmelsen af det grundlæggende og bagvedliggende mønster. Og selvfølgelig ligger der et mønster bag: Den magtsyge var ikke anderledes i går, og bliver det heller ikke i morgen. Personen er syg – magtsyg.

1, 2, 1, 2 højre, venstre sutsko
Ligesom man ikke kan forvente, at det højre ben spænder ben for det venstre – kan man heller ikke forvente at den ene silo i en organisation, drager den anden til ansvar. Hvis den angribes udefra vel at mærke. Backoffice medarbejderen har intet job uden sælgeren, så selvom de kan konkurrere voldsomt internt, vil de ofte står sammen udadtil.

Dog er det helt tydeligt, at det sort og hvide tankesæt har meget trænge vilkår på et konkurrenceudsat ”marked”. Konkurrence betyder ofte, at organisationen vil rykke og udvikle sig, fordi de er direkte afhængige af deres relationer til deres kunder. Kunderne kan bevæge sig væk, ved at vælge en anden leverandør, få andre til at gøre det samme og derved ramme organisationens grundlæggende ønske: Omsætning. Den magtsyge har ofte (ikke altid) en besværlig karriere her.

Som blommen i et æg
Magtsyge trives langt, langt bedre i miljøer, hvor målsætningerne er ukonkrete. Det ses i f.eks. politik, hvor “passion” er central. Vi vælgere baserer ofte vores politiske holdninger på passion, og passion er ukonkret. Hvis “politikeren” er dygtig til at fodre vores passion, er vi ofte villige til at se bort fra de faktuelle resultater. Dette fordi politiske resultater ofte pakkes ind i fortolkninger. Oppositionen mener regeringen har begået løftebrud. Regeringen synes selv, de gør det fantastisk – og vi som passionerede disciple vil gå langt, for at bevise vores passion er konkret. Hvem har ret? Derimod: Købte Hr. Hansen sin knæoperation hos os, eller nogle andre? Det er meget mere konkret. Meget mere målbart.

Politisk ledede organisationer
Når ledelsen i en organisation er politisk, går der helt andre mekanismer igang. Når de ansvarlige er politikere, eller mennesker med et politisk kompas, åbnes sluserne op for det magtsyge menneske. Det sort og hvide tankesæt trives bedst i et lukket kredsløb, hvor den ”lovgivende magt”, den ”udøvende magt” og den ”dømmende magt”, reelt har samme ledelse, og derfor bor under samme tag. En sektor f.eks.

Når ægget er revnet
I store børsnoterede selskaber, fordi virksomhedsstrukturen er blevet så kompleks, kan den magtsyge også tage over. Er aktiekursens succes det primære fokus, kan stærkt negateret adfærd overfor andre mennesker ofte retfærdiggøresretfærdiggøre. Det resulterer i, at “man” dyrker magtsygen og ligefrem understøtter den. Konsekvensen er at den feedback, der vinder mest indpas i virksomheden, er den, der kommer indefra. Ikke den man kæmper for, når “kunderne” kan vælge en fra.

Det kunne være et stort teleselskab, der reelt lever af at fastholde deres kunder, er blevet mest fokuseret på interne procedurer. Man glider stille og roligt ind i en fortolkning af forretningen, som værende centreret omkring f.eks. effektive IT-systemer. Teknikeren, administratoren og den IT-kyndige projektleder ser verden i sort og hvid, fordi deres fokus er teknisk orienteret, og magten glider stille og roligt over mod hvad de ser – trods kunderne – dem der leverer omsætningen, ser noget helt andet – når det gælder om at vinde deres loyalitet.

Den politisk ledede organisation kan ende i en tilstand, hvor man er helt indifferent overfor “kundernes” verdenssyn. Det er den offentlige forvaltning eller instans, som borgerne ikke kan vælge til eller fra, der begynder at orientere sig mod eksempelvis medarbejdernes karriereønsker eller personlige overbevisninger. Dette på bekostning af den serviceopgave de oprindeligt er pålagt at varetage. ”Kunden” kan hverken stemme, klage, kommunikere eller forhandle sig til at blive hørt, for kunden er for organisationens magtsyge magthavere ikke en prioritet.

Det sort og hvide tankesæt reagerer på enkeltsager, ikke på større sammenhænge. Det er derfor, at det ofte er enkeltsager, der kan skabe offentlig opmærksomhed, der får den politiske ledelse til at reagere. De reagerer ikke for at fikse problemet, men får at få lukket ”det ned”, og hurtigt muligt at vende tilbage til business as usual – og samtidig vinde personligt på sagen. Pyt med sagen. “Jeg” er den vigtige.

Først forsøger den magtsyge at kvæle problemet. Virker det ikke – slår ”man” stort brød op vedr. enkeltsagen, og så ser nu ud som om, at ”noget” er blevet fikset. Men fordi det er en enkeltsag, så er intet reelt fikset. ”Kunden” er blevet brugt til at drukne ”kunderne”. Nye navne, nye logoer og nye markedsføringsstrategier. Samme dyr. Ny udklædning.

De grimme sider
I et magtsygt, sort og hvidt funderet tankesæt, er alt rimelig simpelt. Den grundlæggende præmis er et verdensudsyn, der baseres på absolutter. Man vinder eller taber. Man er stærk eller svag. Man er dum eller klog. Den magtsyge føler at nuancerede tanker, er et tegn på manglende karakter og beslutningskraft. Ofte blive den magtsyge voldsomt utålmodig i sammenhænge, hvor andre ønsker at se nuancerne og mulighederne. Den magtsyge bruger sin magt aktivt til at ”kvæle” dem, der er nuancerede. Derfor lever de magtsyge ofte i en virkelighedsopfattelse, hvor de dagligt ser bevis for, at det de tænker og gør, er rigtigt. ”Det virker jo”.

Fordi der kun er én vinder, og utallige tabere i det magtsyge sind, er villigheden til at gøre alt for sejren, i deres egne øjne, en beundringsværdig kvalitet at besidde. Mennesker, den magtsyge kan få til at gøre hvad som helst, kan gå an. Mennesker der ovenikøbet villige til at gøre hvad som helst, for at sikre den magtfulde magtsyge sejren, er inde i varmen. Indtil de ikke er det mere.

Reglerne baserer sig helt simpelt på sproglige forudsætninger som: ”Den kloge narrer den mindre kloge”, ”hvis ikke vi gør det, er der nogle andre, der gør det” og ”målet helliger midlet”. Det siger sig selv, at magten ofte centreres om de mennesker, som er bygget af en række personlighedstræk, der udspringer af den sort og hvide tankegangs simple absolutter.

Der findes noget langt mere effektivt
Verden er ikke sort og hvid. Det betyder også at det sorte og hvide tankesæt, i en vis graduering, godt kan fungere, uden det krydser grænsen for magtsyge. Men sort og hvidt tankesættet er ikke det mest effektive.

Hvad var den reelle revolution ved smartphonen? Det sort og hvide tankesæt ville mene noget i retning af: ”Telefon, browser og iPod samlet i én enhed.” Det er sandt, det var bestemt en del af revolutionen. Men der skete alt muligt affødt af dette. Musikindustrien blev påvirket. Vores livstil blev påvirket. Teleselskaberne blev påvirket. Kameraindustrien blev påvirket, og sådan kunne vi blive ved.

Det den magtsyge ofte mangler, er den empatiske evne til at beskæftige sig med hvordan ”vores” idé, produkt, ydelse eller adfærd påvirker andre – hele vejen rundt. Det sort og hvide tankesæt er ofte kortsigtet, ikke nødvendigvist uintelligent.

Det sort og hvide tankesæt alene gør ikke et menneske magtsygt, både symptom 2 og 3 af 3 skal også i spil: Arrogance og narcissisme. Men kortsigtet tankegang og absolutter er ofte et afgørende bevis for magtsygen.

In business, i omgangen med hinanden (mennesker), i venskaber, i kærlighedsforhold og i forælder/barn relationer, er den mest effektive tilgang nuancer. At lytte og tale. At mærke og tænke. At elske og trække sig. At nyde og at give. At træde tæt på og tåle afstanden. At give og tage plads.

Sammensuriummet af dette er opmærksomhed. At se sine kunder, sine medarbejdere, sine venner, sine børn, sin elskede og sine borgere tydeligt. Magtsygen kvæler mennesker og nærer monsteret.

Med ønsket om din frihed.

Christian Campbell

Share Button

Et psykologisk studie i magtsyge, nærmest skrevet i menneskesprog.

Relevans
Hvis din hverdag påvirkes af mennesker og mennesker med magt.

Grundlæggende om magtsyge
Jeg tænker, det er rimelig åbenlyst at en blog-serie om magtsyge, hverken er feel-good eller ”easy-listening”? Den vil nok heller ikke ”pumpe dig op” og løfte din energi til nye højder. Den læner sig nok mere over i noget læring og konfrontation. Spørgsmålet er jo altid ”bare”: ”Er uvidenhed virkelig lyksalighed, eller skader det, vi ikke ved os i virkeligheden i udsøgt grad?” Skal vi underholdes eller uddannes?

Det mest skræmmende ved magtsygen er nok, at man ikke lige kan se hvem, der er smittet via overfladiske tjeklister. Den magtsyge har ikke særligt tætsiddende øjne eller en sort streg i panden. Den magtsyge er et menneske, der ligner et menneske – ganske som dig. Helt og aldeles ligesom dig. Vi er altså alle i samme båd, med det her!

Magtsyge ses i alle sammenhænge, fra den lille familie på 3 til de helt store politiske linjer.

Vi konfronteres dagligt med hvidvasknings-, skatte- og kommunale skandaler og tænker på finurlig vis stadig: ”ja ja, der er nok noget galt med dig”, når et medmenneske åbner munden og fortæller historier om magtsygens håndgribelige konsekvenser. Vi ønsker simpelthen ikke at skulle sluge virkeligheds-bidder, der er større end behageligt. De fleste af os fortrækker (selvfølgelig), at livet kan glide ned som en flydende, lunken og overskuelig masse. Derfor er det ”bare” langt nemmere at se på hinanden som enkeltstående og konspirerende tosser, fremfor at skulle konfronteres med, at det tossede rent faktisk foregår. Dette på langt større skala, end hvad det enkelte individ kan præstere at fantasere og konspirere sig frem til.

Det her indlæg – det første af i alt fire – ser på diagnosen magtsyg og nogle af de helt grundlæggende symptomer. De tre næste indlæg går ”mere til stålet”, og kommer med helt konkrete og virkelighedsnære eksempler på, hvordan magtsygen ser ud, udøves og vel-trives rigtig, rigtig mange steder i vores samfund og liv.

Lad os komme igang
Vi mennesker er grundlæggende dårlige til at se og gennemskue bedrag. Vi tror ofte, at vi er helt vildt gode til at gennemskue bedraget, og vi provokeres voldsomt af at blive konfronteret med følgende faktum: Vi stinker til det (også dig). En af magtsygens følgesvende er løgn og det nævnte bedrag, og dette er af helt afgørende vigtighed. Den magtsyge er ofte verdensmester i at gennemskue andre menneskers behov, og give os lige præcis det, vi gerne vil have. Derved at få os til at overgives os til deres ideologier og idéer. Ofte er prisen herfor langt højere, end det den magtsyge tilbyder som “betaling”.

Den magtsyge ligner altså, pga. deres evne til at give os det vi gerne vil have, ofte os selv på skræmmende vis. Det er lige præcis derfor, at den magtsyge ofte kan gå i årtier og udvise symptomerne, uden at blive ”diagnosticeret”.

Diagnosen: Magtsyg.
Som gældende ved enhver anden farlig sygdom korrumperes patienten af magtsygen. Den både dulmer og ændrer vores sansers funktionsniveauer. Den forstyrrer vores generelle tilstand, og den påvirker vores dømmekraft negativt. Den trækker vores opmærksomhed indad mod lindring af sygdommens symptomer, og det farver i den grad vores adfærd overfor andre. Men magtsyge er ikke en somatisk sygdom, det er en psykologisk sygdom. Den er altså ikke fysisk som influenza, men læner sig mere opad psykiske sygdomme. I virkeligheden mere opad personlighedsforstyrrelser.

Magtsyge er også i familie med misbrug. Både fordi den magtsyge notorisk misbruger sin magt, men også fordi den magtsyge står i et afhængighedsforhold til “det at have magt”. Det får den afhængige til at misbruge magten i sig selv. Til at misbruge andre mennesker – for at manifestere sin magt og derved få det næste ønskede magt-fix. Den magtsyges psykologiske udsyn ændres eskalerende i sygdommens perverterede retning, som direkte konsekvens af hvad magten gør ved ham/hende. Det kan siges sådan, at den magtsyge ikke kan rumme magten.

Den magtsyge kan f.eks. have en oplevelse af at være alvidende, fordi personen i en længere periode har kunne udøve sin magt ved at fjerne, kritisere og nedgøre de klartseende mennesker, “man” omgives af i hverdagen. Mennesker, der på en eller anden måde har udfordret den magtsyges udsyn, eller har påpeget at den magtsyge rent faktisk er invaderet af en ”frygtelig virus”. En ”virus” der agerer nedbrydende på alle de ”celler” i kroppen, der normalt evner at se verdenen, som den er – fremfor at understøtte det udsyn sygdommen advokerer for.

En del af den magtsyges udfordring er, at han/hun har bidende svært ved at indse, at han/hun er syg. Det er ofte en lang smertelig, krævende og konfronterende behandling, som en helbredelse kræver. Derfor er det ofte en udfordring at komme sig. Magtsyge i sin fremskredne form, er ofte autoimmun.

3 klassiske symptomer på magtsyge
Magtsyge er en kompliceret sygdom, som har mange facetter og mange ansigter. Men de 3 følgende symptomer viser sig stort set altid i den magtsyge. Om den magtsyge f.eks. er højt intelligent eller ej, det vil selvfølgelig farve billedet, og hvordan symptomerne viser sig. ”Kommunikerende” kan f.eks. både betyde god til at kommunikere, men kan også betyde at personen blot taler uafbrudt.

Symptom nr. 1 af 3: Sort eller hvidt
Den magtsyge har altid (mindst) to sider. Den side vi ser, når den magtsyge får sit magt-fix og derfor er ”tilfreds”. Ofte charmerende, interesseret, nærværende, kommunikerende og rummelig. Og den anden side når den magtsyge er grebet af sine magt-abstinenser, og derfor er grænseoverskridende, dominerende, intrigant, ekskluderende og hensynsløs. Folk der ikke er magtsyge har selvfølgelig også nogle af disse træk, men hos den magtsyge er skiftet mellem de to sider papirtynd. Klik, klik – fra hvidt til sort på et splitsekund – og tilbage igen når du endelig makker ret. De fleste almindelige mennesker bliver manipuleret herved, ganske enkelt fordi vi ikke kan nå at omstille os ligeså hurtigt, som den magtsyge evner.

Eksempler
Lederen, der på få sekunder skifter mellem hård kritik og anerkendelse.
Forælderen, der på få sekunder går fra skæld ud til omsorg.
Sælgeren, der på få sekunder går fra tilbydende til kritiserende.

Symptom nr. 2 af 3: Arrogance
Arrogance er en lidt ”finurlig” størrelse. Ofte bruges begrebet som et mod-angreb, når andre har en attitude, vi ikke bryder os om. Men arrogance er i bund og grund en psykologisk indstilling, som til tider kan udtrykke sig ved en højrøvet adfærd. Men arrogance kan udtrykke sig på så utroligt mange andre måder også.

Helt grundlæggende er arrogance en psykologisk tilstand, hvor vi hæver os over egne kompetencer. Til tider kan det være relevant at hæve sig over andre mennesker. Lad os sige du indgår i en sammenhæng hvor én eller flere personer omkring dig, af guderne skal vide hvilke årsager, forsøger at ”trække dig ned” og holde dig nede. Her er det relevant at hæve sig over disse mennesker, få dem skubbet fra dig og få stoppet deres angreb.

Det kan også være relevant at sætte dig under andre mennesker. Et eksempel kunne være en situation, hvor en anden besidder en vigtig viden og /eller kunnen, som du gerne vil lære at beherske. At sætte sig i et lærer/elevforhold er relevant, for at læringen bliver så effektiv som muligt. Læreren er autoriteten. Eleven er den ”underdanige”. Dette forhold kan for en periode være frugtbart.

Men, når vi psykologisk hæver os over eget kompetenceniveau – fagligt som personligt – opstår der en ekskluderende tilstand, som er giftig, når den opstår i et menneske, som besidder en eller anden form for magt over andre menneskers liv. Et menneske der uvidende, overfladisk og ureflekteret vurderer sig bedre end andre, og bedre end det reelt er, så kan vi kalde dette menneske arrogant. Dette kan udtrykke sig på utallige måder.

Eksempler
Den personligt dysfunktionelle sagsbehandler, der bilder sig selv ind, at de hjælper andre, imens de reelt skader andre.
Politibetjenten der tror, at ordene der kommer ud af dennes mund, er loven.
Terapeuten, der reelt tror at vide, hvordan andre bør leve deres liv.

Symptom nr. 3 af 3: Narcissisme
I tidsånden lever der en kliché om, at troen på sig selv har nærmest magisk indvirkning på omgivelserne. Det kan derfor virke en smule kontroversielt at udfordre dette, ikke desto mindre og lige præcis derfor, er det yderst relevant at sparke lidt til denne overtro.

”At tro på” er forbeholdt de højere magter. Ikke dig og mig. Kan vi via vores adfærd vise os selv, at ”man” kan have tillid til vores evner og kompetencer, så er det helt fint. Blander vi det med modet til også at evaluere de situationer, hvor vores evner ikke slår til (anti-arrogance), så vil jeg påstå, vi er psykologisk sunde mennesker.

Om du eller jeg ”tror på os selv” eller ej, så står solen stadig op i morgen. Om vi lykkes eller fejler, om vi er lykkelig eller ulykkelig, så gør det grundlæggende ingen forskel for andre end os selv – og vores børn hvis vi har ”sådan nogle”.

Den magtsyge har en tendens til at forelske sig i sig selv, og derfor overfortolke egen vigtighed. Den magtsyge tror at troen på sig selv ”rykker ved universet”, og overser herved hvor vigtige dyder som flid og selvrefleksion er. Den magtsyge arbejder på selvtroen, mere end han/hun arbejder på at øge den tillid, andre har til dem. Den magtsyge fokuserer på egen succes, og finder det svært at forstå, at andres succes er lig med deres succes. Evnen til at skrabe penge til sig, forfører ofte den magtsyge til at tro, at han eller hun er rigtigt på den i sin svulmende selv-tro.

Det narcissistiske symptom bringer den magtsyge tilbage til fordoms tid, hvor mennesket helt alvorligt troede på, at jorden var centrum i universet. Dette psykologisk baseret på, at det jo er på jorden JEG/VI bor, så derfor må jorden naturligvis være universets centrum. En relativt umoden tankegang. Har data senere vist os!

Eksempler
X-faktor deltageren der mener at skulle udtages til live-shows, fordi han/hun drømmer om at blive berømt.
Mennesker der mener, at fordi de har en mening om politik, at så ved de noget om politik.
Folk der shopper, fordi de så fortæller sig selv, at pengene begynder at flyde ind med positivt fortegn. Tesen er: ”At bruge penge tiltrækker penge”.

Konklusion
Både du og jeg bærer lidt af disse 3 symptomer i os, men den magtsyge bærer alle 3 i fuldt flor.

Som den opmærksomme læser allerede ser, så kendetegnes den magtsyge også ved, at disse 3 symptomer står i forlængelse af eller ovenpå hinanden. Det sort/hvide tankesæt farver arrogancen. Narcissismen farver det sort/hvide tankesæt og så frem deles.

I de næste 3 indlæg vil jeg konkretisere hvordan disse symptomer udspiller sig i livet, ”in business” og i politik. I alt fra den lille familie på 3 til de større og meget indflydelsesrige lag i vores samfund.

Den magtsyge er blevet givet, eller har taget magt over andre. Magt er fuldstændig i orden. Jeg vil påstå den er nødvendig. Men magtsyge – nej tak.

Med ønsket om din frihed.

Christian Campbell

Share Button
Share Button

Hvordan gik Amazon.com fra at være en online-hobby-bogbutik til at ”eje fremtiden”? Hvordan gik Apple fra at være ”just another tech-company”, til at diktere hvordan vi forvalter 50% af vores opmærksomhed, på daglig basis?

Provokation

 • Kender du ”nogen” som ved alt muligt intelligent, men ikke evner at handle i overensstemmelse med deres viden?
 • Har du hørt om ”folk”, der hopper over hvor gæret er lavest, ikke fordi de er supersmarte, men fordi de dovent improviserer?
 • Har du læst artikler om mennesker, der ikke vil udfordres men blot tales efter munden?

Kunsten at være original og fornægte copy-cat paradigmet beherskes reelt kun af få virksomheder: De få der ”risikerer” at gennemgå en helt konkret proces, som ikke ret mange tør ”kaste sig ud i”. Business-as-usual tankegangen forfører de fleste af os til at prøve at kopiere hvad Amazon gjorde, fremfor at forstå de grundprincipper de dominerer deres markeder med. Jeg siger: Lær de principper at kende, og brug dem effektivt til at dominere eget marked med. 

Hvilke principper? Jeg har givet et hint med de 3 spørgsmål herover – men der kommer meget mere her.

Det er ikke for alle
Nogle af os synes, det er fint blot at være med. Det handler ikke om at vinde. Vi har det fint med at ligge midt i feltet, og så længe at vores indsats ikke bringer os til ”øretævernes holdeplads”, er vi egentlig godt tilfredse. Er det godt, dårligt eller noget helt andet er ikke relevant. Det relevante er, at denne her artikel ikke henvender sig til dem af os, der har det sådan.

Derimod er den for os, der nogle gange må vi leve med, at vi ligger midt i feltet. Vi arbejder selvfølgelig altid målrettet på at avancere. Denne her er til dem af os, der ser verden sådan her (ca.): Når nu ”jeg” alligevel bruger min tid på det her, så stræber jeg (virksomheden) efter at være den bedste af alle. Intet mindre. At være original og gøre op med copy-cat paradigmet betyder kort sagt, at vi vælger at tænke tanker og handle på de ting som ”de andre” derefter kopierer, ser op til og ønsker de havde gjort. Det betyder, at når det regner på os, så gør ”de andre” alt for, at det drypper lidt på dem. Denne her er til dem, der skaber regnen.

Business-as-usual
Det er nu meningen, ifølge normen, at jeg skal analysere Amazon.com’s og Apple’s succes, linke det til mit eget GENNEMBRUD NU™ System og love dig, at hvis ”du slikker mig lidt på ryggen”, så bliver jeres virksomhed gennembrud-kometen over dem alle (Kan du høre den højt pumpede og opløftende rock-musik i baggrunden?). Så det vil jeg ikke gøre.

Vi skal bryde med normen i denne her artikel. Vi skal udfore den søvndyssende business-as-usual succesformular som alle ”de andre” følger, og have en direkte og ”non-bullshit” samtale. En samtale om hvordan ”principperne” kan løfte dig/jer til at avancere i feltet – uanset hvor fantastiske eller håbløse I allerede er. Det er stadig ”sjovere” at have vundet 19 gange, end at have været: 3, 5, 9, 7, 1, 2, 11 osv.

Hvad bør udfordres?

 • Mennesker generelt har en forventning om, at andre skal kunne rykke dem og deres forretning, uden at de selv bliver holdt fast. Hvis man tænker lidt over det, så er det noget paradoksalt: ”Du skal rykke mig, men du må ikke trække i mig, skubbe til mig eller på andre måder bevæge mig – det skal komme indefra mig selv”….. …… .. … ?
 • Mennesker har generelt en forventning om at 99% business-as-usual skal give 50% revolution, resultater og banebrydende forandringer.
 • Mennesker har generelt en forventning om, at hvis ”de andre” ændrer sig, så bliver ”det hele” meget bedre.
 • Mennesker har generelt en forventning om, at den information de får lige nu, er den samme information de allerede har, bare pakket ind i nyt papir.

Forventninger og fordomme er i tæt familie med hinanden. De får os til at se verden på en bestemt måde, som generelt blot skal bekræfte os, i at det vi allerede tænker, siger, føler og gør er tilstrækkeligt. Men det er det ikke, og vores fjende nummer et er tendensen til at vende det blinde øje til: Ofte erkender vi end ikke, hvordan vi reelt tænker, taler, føler og handler i hverdagen. Vi er blinde for egen succes- og fiaskoformular.

Der kan vi mødes
Det er i bund og grund ret simpelt. Samtidig er det kompleks at handle på: En virksomhed bliver aldrig mere succesfuld og original, end hvad dem der arbejder der evner at udføre. Den er ikke længere. Når vi er endt det mentale sted, hvor vi ikke udfordrer dette faktum, begynder vi at zombieagtigt kopiere de andre. Det kan være alt: Hvor vi køber IT udstyr. Hvor vi finder vores kunder. Hvad der står i vores folder og hvor vi producerer vores produkter. Det er sådan lidt ådselæderagtigt: De andre fanger og nedlægger byttet. Jo jo, vi spiser da ”kød”, men det er unægtelig et lidt halvfordærvet måltid.

Skal jeg komme håbløsheden lidt i møde, så skal vi selvfølgelig ikke vende hele verdenen på hovedet, for at mestre kunsten af være original og fornægte copy-cat paradgimet. Vi skal turde at udfordre den lille del af vores forretning og marked, som vil give størst muligt effekt. Det er lige præcis her, vi kommer til kernen af artiklen her: Den gennemsnitlige virksomhed søger konstant at finde ”formularen”, der kan bære ”successen”. Vinder-virksomheden udvikler konstant formularen, velvidende om at bevægelse er formularen.

Reklame, reklame
gennembrud.nu tilbyder dynamiske og virkningsfulde processer til målrettede virksomheder, der ønsker usædvanlige resultater. At vinde er nu engang i sin natur usædvanligt – spørgsmålet er, hvad det er I ønsker at vinde? Den anden ting er, at denne konstante bevægelse ikke kommer af sig selv. Derfor ryster jeg posen og udfordrer status quo sammen med jer, for at stillet de “svære” spørgsmål, og handle på de svar, der dukker op.

Få meget mere information her.

Giv mig et kald på 53 53 52 00.

Share Button

Results are easy!

Really, results are easy – so why do we often get overly provoked by this claim? Let’s get to it. Saying results are easy is not the same as saying they come without a price-tag. Results always comes with a price-tag and that boils it down to my point: Results, as everything else, are not worth paying too much for. 

Don’t be the consumer
If we invest in anything it’s clear we must pull out more than we put in, to make it a sensible transaction. If we invest 1 million in a market and “it” only buys for half a million, based on that specific million, it’s clearly not worth the money. But half a million is a result, and it can seem as a good one, if presented with the right tools. But in this specific case, we are in the wrong end of consumption.

I have done it myself

 1. Doubled the turnovers and paid for it with all my time and my health.
 2. Changed the market and paid for it with my friendships and marriage.
 3. Reached my KPI’s and paid for them by drowning myself in hands-on operations and by taking over “the thinking part” in my department.

Name a mistake and I have made it myself or seen others make it. 

To me it’s clear, in business, that the art of causing something to happen MUST come with a clear sense of investing. Not only regarding money but regarding everything that’s on the table:

 1. Time.
 2. People.
 3. Money.
 4. Resources.
 5. Knowledge.
 6. And you name it. 

Instead of simplifying money or simplifying people and so on – we must learn how to:

 1. Survey them all.
 2. Include them all.
 3. And then simplify what we now know into actionable business.

This is what it truly means working smart and then hard.

All this is also a vital part of what you invest in, working with gennembrud.nu. 
When I’m with you, I’m better. When you are with me, you are better. When people join forces with others, they become more and get even better. I believe your success, is my success – and to get you there, I will provoke the best out of you.

Call me +45 53 53 52 00

Share Button

Det kunne være et spændende eksperiment at kigge tilbage på vores historie (menneskeheden), og se om vi kan finde eksempler på grupper, virksomheder, landsdele eller måske hele nationer, der er blevet forført. Forført til at acceptere, og ligefrem understøtte både filosofier og handlinger, som senere viser sig som rendyrket manipulation, der ikke har hold i realiteterne?

For tænk hvis det var sådan?

Læsetid: 5 minutter

Lyt som podcast – klik her

Read more

Share Button

The following 6 vital business and leadership questions have continuously proven highly valuable:

Readtime: 2,30

Click to listen as podcast:

 1. Who are the few “ambassadors” ensuring the business thrives in the future?
 2. Who are the many driving the “basic results-creating machinery” in the business?
 3. And, who are the few but powerful individuals always undermining both the first and second group?

And after we have identified that:

 1. How do we lead, inspire and motivate the first two groups?
 2. How do we support and develop the corporation between the “ambassadors” and the “basic results-creating machinery”?
 3. And, how do we handle the powerful few but highly destructive individuals correctly?

The reality of leadership is rarely “a Disneyland-like experience”. We often find ourselves in businesses that employs a broad variety of humans whom do not react like “they are supposed to” according to common sense and the management philosophies of the ages. Therefore it’s a given circumstance that we as leaders must contain more than one people-strategy to ensure the desired business-results.

What to possess to find the answers?

 1. Finding and implementing relevant tools matching your business-needs as perfectly as possible starts by seeing the full picture. No, you and I don’t see the full picture by ourselves.
 2. Then simplifying it. This really means figuring out which few factors, out of many, that will affect the business most efficiently. Oversimplifying is not it.
 3. And at the same time – as secure as possible – bring the business to its goal(s). Often fast becomes the autocratic measurement scale.

Conclusion
So, see the full picture and convert it into a simple and easier to understand map. A map that show people the most secure road to the goal(s). That is it :-) if you have leadership-responsibilities.

There is a specific psychology and strategy behind finding the correct answers and if you are interested I can share them with you.

Have a wonderful weekend

Share Button

Det lykkelige ved business er, hvis vi mangler evnerne, visionerne og idéerne, at vi via traditionelle markedsanalyser, trods deres åbenlyse mangler, og ”giv kunden hvad de gerne vil have paradigmet” kan skabe helt ok økonomiske resultater.

Det kan ligeledes være helt udmærket forretning, at ligge sig i slipstrømmen i og af brancher, hvor pionerer disrupter og skaber fornyet opmærksomhed, og høste de lavhængende frugter heraf. Dette specielt hvis virksomheden, der benytter denne strategi, har de økonomiske muskler til at investere sig stærkere ind i markedet end konkurrenterne.

En vital sikkerhed for økonomiske resultater
Dette sikrer i virkeligheden, at vi kan generere god omsætning og indtjening selv i organisationer, hvor kompetencerne ikke er frit tilgængelige og ligeledes i kulturer, hvor motivationen er en knap ressource. Frygtbaseret ledelse, excelarket og business as usual mind-settet kan fint skabe resultater. Dette er en fantastisk mekanisme og sikkerhed, som mange virksomheder dygtigt mestrer.

Måske, en times tid værd at tænke over
Når det er sagt, er det en spændende tanke at forestille sig, hvad der sker i en virksomhed, når vi udover disse traditionelle dyder tilfører andre kompetencer, motivationer og visioner. Hvis du føler for at forfølge denne tanke, så leger jeg herefter lidt med den – og håber dette kan bibringe dig og din virksomhed værdi. Hvis ikke, er det fede ved sådan en artikel her, at man hurtigt og smertefrit kan klikke væk fra den igen.

Hvad nu hvis?
Virksomheder, der dygtigt har opbygget stærke økonomiske muskler, hele tiden proaktivt investerer nogle af de penge i at udkonkurrere sig selv? Dette kan umiddelbart lyde lidt tosset, men omvendt er det helt sikkert, at der hele tiden er folk udefra, der alligevel forsøger at gennemføre denne øvelse. De fleste udefra vil fejle hermed, men lige pludselig lykkes det for nogle! Og det er nu bedre business, hvis dette sker indefra, og ikke udefra. Jeg håber årsagen hertil er tydeligt?

Men kunne jo lege med at ansætte folk, som har en helt anden tankegang og adfærd, end resten af organisationen har, og bede dem om konstant og hele tiden at ”hacke” forretningsmodellen, produkterne, ydelserne og metoderne – og skabe konkrete resultater hermed!? Hvis det projekt umiddelbart virker urealistisk, så findes der seriøse virksomheder, der med succes, hyrer en business provocateur (mig) til at udføre og drive dette projekt. Det er ofte billigere, lettere at komme i gang med og nemmere at overdrage, når organisationen er klar hertil.

En af de mange store fordele er, at dem der IKKE ønsker, at udfordre status quo kan slippe herfor. Det er en dejlig frihed at kunne tilbyde sine ansatte. Derved sikres det ligeledes, at kun dem der ønsker at udfordre samme, skal bruge tid på projektet. Win/win.

Forestil jer?

At man løbende skaber frirum og tid til, at ledelsen kan ”forlade” hverdagen og tænke strategisk. At man bruger denne tid til at analysere og trykteste egne idéer, adfærd og branchelogikker. Det kan ske i virksomheder, at en ledelse faktisk aldrig rigtig får ”reel” feedback. Det kan godt være sådan, og gerne i takt med at man som leder stiger i graderne og får mere magt, at kvaliteten af den feedback man modtager er dalende. Dette selvfølgelig kun i organisationer, hvor der findes en hvis mængde ansatte, som er bange for at miste deres job, og derfor begynder at pleje egne interesse i at beholde deres job, før de driver virksomhedens interesser, i at skabe øgede resultater.

Denne sparring er ligeledes let tilgængelig og økonomisk overskuelig, hvis man hyrer business provocateur’en (mig).

Hvad handler det her i virkeligheden om?
I virkeligheden er der mange muligheder, og det spændende er ofte, hvis man bruger lidt tid på at sætte sig ind i jeres konkrete behov, udfordringer og omstændigheder, at mulighederne kun bliver flere og rigere. Det er selvfølgelig lidt nemmere at overskue salgskursus A, B eller C i travl hverdag, eller et godt grin og et inspirerende kick-off. Heldigvis er der plads til os alle, vores behov og vores ønsker. På markedet for udvikling og sparring kan man få alt hvad hjertet kan begære.

Her er min ”skjulte” agenda
Det skal ikke være en hemmelighed, at jeg gerne vil sælge dig min ekspertise – for penge. Jeg skriver ikke mine indlæg for mit glatte ansigts skyld – slet ikke. Jeg tror ganske simpelt på, at uanset hvem I er, jeres omstændigheder og ønsker, at vi kan skabe gennembrud sammen. Derfor skriver jeg mine indlæg: Så du kan lære mig lidt bedre at kende, og måske får lyst til at tage en dialog med mig om jeres forretningsmæssige ønsker.

Så er I et sted, hvor mere af det samme ikke længere kan dække hele jeres business. Hvor et los i vanetænkningen kan give mening, og hvor resultater aldrig er noget I går på kompromis med, så tror jeg på, at vi kan indgå et lykkeligt ægteskab. Sådan helt lavpraktisk kan jeg pakke det jeg tilbyder ind i foredrag, sparring og processer.

Vi kan jo starte med at drikke en kop kaffe eller to, og snakke nærmere om det.

Christian Campbell
cc@gennembrud.nu
+45 53 53 52 00

Share Button

The happy circumstances of business are, if we lack the skills, the visions and the ideas ourselves that we through traditional market analyzes, despite their obvious flaws, and via “the giving the customer what they want paradigm” can create quite ok economic results.

It can also generate quite good business to lie in the slipstream of industries where pioneers disrupt and by that create renewed attention, and we can harvest the low-hanging fruits of it all. This especially if the company using this strategy has the financial muscles to invest more strongly in the market than its competitors.

An important security for financial results

This in fact ensures that we can generate good revenue and earnings even in organizations where the competencies are not freely available, and that also in cultures where motivation is a scarce resource. Fear-based management, the excel-sheet and the business as usual mind-set can create satisfying results. This is a great mechanism and security that many companies master.

Perhaps worth thinking about for an hour

Having said that, it’s an exciting thought to imagine what happens in a company when, besides these traditional virtues, we add other competencies, motivations and visions. If you feel like pursuing this thought, then I’ll play a little with it for the rest of this article – and hope this can bring value to you and your company. If not, fortunately such an article here is quickly and painlessly clicked away from.

What if?

Companies that have successfully built strong economic muscles constantly and proactively invest some of that money in outperforming themselves? This may sound a bit crazy immediately, but conversely, there are always people from the outside who are constantly trying out perform you. Most of the outsiders will fail, but suddenly someone will be successful in trying! And now; it’s better business if this happens from within and not from the outside. I hope the reason for this is clear?

However, “playing” with people who have a completely different mindset and behavior than the rest of the organization, and asking them to constantly “hack” the business model, products, services and methods, to create solid business value has unlimited potential. If this project immediately seems unrealistic, there are serious companies that successfully hire a business provocateur (me) to run this project on their behalf. It is often cheaper, easier to get started with and easier to entrust once the organization is ready.

One of the great many advantages by doing this is that those (internally) who do not want to challenge the status quo can escape this. It is a wonderful freedom to offer one’s employees. This also ensures that only those who want to challenge the same (the status quo) are the only ones who must spend time on the project. Win / win.

Imagine?

That you are constantly creating freedom and time for management to “leave” the rat race and think strategically. And that you spend this time analyzing and pressure-testing own ideas, behaviors and industry logics. It can happen in companies that a management actually never really gets “real” feedback. It may be so, as you rise in the degrees as a leader, and gain more power, that the quality of the feedback you receive is declining. This of course only in organizations where there is a certain number of employees who are afraid of losing their jobs and therefore begin to care for their own job-security before pursuing the company’s interests in achieving increased results.

This sparring is also easily accessible and economically reasonable if you hire the business provocateur (me).

What is this really about?

In fact, there are many many options, and the exciting thing is often if I spend some time adapting to your specific needs, challenges and circumstances that opportunities are getting more and richer. Of course, it’s a little easier to review sales classes A, B or C in a busy everyday life. Or a good laugh and an inspiring kick-off. Fortunately, there is room for all of us, our needs and our wishes. In the market for development and sparring you can get everything your heart can ask for.

Here is my “hidden” agenda

It’s not a secret that I would like to sell you my expertise – for money. I do not write my posts for my smooth face – not at all. I simply believe that regardless of who you or your business are, your circumstances and wishes that we together can create a breakthrough. Therefore, I write my posts: So you can get to know me a little better, and maybe want to have a conversation about your business wishes.

Are you and the business in a place where more of the same no longer can cover your entire business. Where “a kick in the habitual thinking” can make sense, and where creating results are never to be compromised, I believe we can enroll in a “happy marriage”. On a hands-on level, I can share with you that I can deliver what I offer in lectures, sparring and processes.

We can start by drinking a cup or two of coffee and have a conversation about it.

Christian Campbell

cc@gennembrud.nu

+45 53 53 52 00

Share Button

I bet you have heard as much as I have about tools like ”open questions”, ”objection possibilities”,  ”the numbers game” and “market conditions” or whatever,  if you in any shape or form are working in sales and business? But we should ask ourselves one important and crucial question: How do we win the attention on our market, employees and customers? Business’ and people are drowning in opportunities in today’s world – so why should they choose you? Not because you try to do what others already did.

Give them a good reason – something meaningful

If you don’t get in front of your potential customers (or anybody else who is relevant to you) and win their attention, all your tools, ideas and products won’t do you any good (You being both the business and the individual). The whole point by thinking outside the box, innovating and challenging the status quo is to break the conventional thinking, leave the “red ocean” and help you get the attention which will make you an even more relevant choice – and by that create even better business.

Good timing?

And that is what I am offering you: How to win more attention in your market, increase sales, reach new customers and expand results.

If you invest the time, I’ll tell you how.

May the attention “hit” you :-)

Christian Campbell
+45 53 53 52 00
cc@gennembrud.nu

Share Button